Propozice VALACHY TOUR

DATART Valachy tour

DATART Valachy tour je seriál závodů v různých individuálních disciplínách vytrvalostního charakteru, konaný v průběhu roku v Resortu Valachy v obci Velké Karlovice a okolí. Všechny disciplíny se dle stanoveného klíče započítávají do celkového hodnocení. V roce 2023 zahrnuje VALACHY TOUR 4 závody: NOČNÍ STOPA VALACHY (závod v běhu na lyžích klasickou technikou ve večerních hodinách za použití čelovek), VALACHY MAN (triatlon, plavání-kolo-běh), BIKE VALACHY BÍLÁ (mtb maraton) a BĚHEJ VALACHY (závod v trail runningu – zážitkovém běhu krásnou přírodou Beskyd a Javorníků).

Seriál DATART Valachy tour je zaměřen na amatérskou sportovní veřejnost v masovém měřítku a na obecně dostupné a známé sporty. Tratě jsou přívětivé pro amatéry a rekreační sportovce. Při každém závodě však bude mít každý účastník možnost poměřit své síly s profesionálními sportovci a mistry ve svých disciplínách.

Součástí seriálu jsou atraktivní „prize money“ a hodnotné ceny pro vítěze jednotlivých závodů i celého seriálu, stejně jako drobné sponzorské dárky pro všechny účastníky.

Kategorie

Vždy do dovršení daného věku v kalendářním roce. Kategorie M/Ž 61+ potom od dovršení věku 61 let v daném roce a starší.

 • M20 - Ž20
 • M40 - Ž40
 • M50 - Ž50
 • M60 - Ž60
 • M61+ - Ž61+

Bodování

Každý závod se vždy vyhodnocuje do výsledkové listiny společné pro všechny kategorie. Podle pořadí v celkové výsledkové listině se závodníkům přidělují body do celkového hodnocení seriálu. Vyhlášení výsledků jednotlivých závodů poté probíhá dle vypsaných kategorií.

Bodování do celkového hodnocení seriálu

 • 1. závodník v cíli - získává maximum vypsaných bodů
 • Závodníci na 2. - 15. místě - získávají vždy o 2% méně z maxima vypsaných bodů
 • Závodníci na 16. – posledním místě – získávají vždy o bod méně

Uvedený systém neplatí i pro započítávání kategorie štafet či rodinných týmu ze závodů DATART VALACHY TOUR. Výsledky štafet a rodinných týmů se do celkového hodnocení seriálu nezapočítávají.

Bodování týmů

Aktivní účastníci DATART VALACHY TOUR mají možnost se zapojit do soutěže týmů. Stačí dát dohromady vícečlenný tým a zúčastnit se soutěže týmů. Pokud má účastník VALACHY TOUR vyplněnou položku tým, počítají se jeho body získané v závodě do týmu.

Sčítají se body pěti nejlépe umístěných členů týmů bez rozdílu pohlaví či věku ve všech závodech VALACHY TOUR. Po každém závodu bude zafixován počet bodů daného týmu. Pokud účastník změní tým během roku, tak si nemůže odnést body z minulého závodu do nového týmu. V dalším závodu bude přinášet body už novému týmu.

Na závěr DATART VALACHY TOUR budou na posledním závodu a na webu valachytour.cz vyhlášeny tři nejlepší týmy. Vítězné týmy získají hodnotné ceny od partnerů.

Body za vítězství v jednotlivých závodech

NOČNÍ STOPA VALACHY

 • Dlouhá trať: 1000 bodů
 • Krátká trať: 600 bodů

VALACHY MAN

 • Dlouhá trať: 1500 bodů
 • Krátká trať: 1100 bodů

BIKE VALACHY

 • Dlouhá trať: 1000 bodů
 • Krátká trať: 600 bodů

BĚHEJ VALACHY

 • Dlouhá trať: 1000 bodů
 • Krátká trať: 600 bodů

Do celkového hodnocení seriálu se počítají

nejlepší 4 bodové výsledky ze 4 závodů.

Na konci sezóny vyhlásíme

 • DATART VALACHY TOUR vítěz v kategorii muži (1., 2., 3. až 20. místo v celkovém hodnocení)
 • DATART VALACHY TOUR vítězka v kategorii ženy (1., 2., 3. až 20. místo v celkovém hodnocení)
 • Podmínkou převzetí ceny je osobní účast při vyhlášení na posledním závodu seriálu

Pravidla

 • Všichni závodníci i organizátoři se chovají zodpovědně, ohleduplně a v souladu s dobrými mravy.
 • Každý závodník potvrdí v procesu online registrace, případně podepíše při registraci na místě prohlášení, že je zdravotně způsobilý k účasti na akci a že startuje na vlastní nebezpečí.
 • Zákaz pobytu jiných lidí než závodníků či organizátorů v prostoru startu a cíle všech disciplín.
 • V závodě NOČNÍ STOPA VALACHY vzhledem ke konání závodu ve večerních hodinách je povinností mít zapnutou funkční noční čelovky!
 • Při závodu VALACHY MAN bude depo uzavřeno vždy v čase startu závodu, případně v čase startu prvního závodníka. Všechny úpravy na svém stanovišti v depu si musí závodník provést do tohoto momentu.
 • Zákaz vodičů, na trati se nesmí zbytečně pohybovat nikdo kromě registrovaných závodníků a organizátorů.
 • Občerstvení mohou podávat pouze organizátoři na předem stanovených občerstvovacích stanicích.
 • Podmínkou účasti v cyklistickém závodě, případně v cyklistické části závodu, je cyklistická helma.
 • Proti výsledkům závodů oficiálně vyhlášených je možné podat protest. Protest se podává jednomu z členů organizačního výboru a je nutné zaplatit poplatek ve výši 1000 korun. V případě uznání protestu bude poplatek navrácen.
 • Pro první tři v jednotlivých kategoriích jsou připraveny hodnotné věcné ceny, diplomy, medaile, poháry.
 • Po skončení závodu budou vylosováni náhodně závodníci, kteří podstoupí dopingovou zkoušku.
 • Každý závodník, v případě závodu štafet při VALACHY MANu tedy každý ze členů štafety, platí startovné. Po připsání platby na účet pořadatele je startovné nevratné. Startovné se nevrací ani v případě odstoupení ze závodu nebo diskvalifikace.
 • Členové organizačního výboru: Bob Komín, Laďa Sušil, Robert Šperka, Jitka Kacířová – valachytour@valachy.cz.

Dětská DATART VALACHY TOUR

Dětská DATART VALACHY TOUR je seriál dětských závodů v různých sportech, odehrávající se v Resortu Valachy v obci Velké Karlovice a okolí a je určen pro děti a mládež do 15 let včetně. Výsledky všech závodů se započítávají do celkového hodnocení. Dětská VALACHY TOUR  zahrnuje čtyři závody: Dětská NOČNÍ STOPA VALACHY (závod v běhu na lyžích klasickou technikou), Dětský BIKE VALACHY (závod na horských kolech), Dětský VALACHY MAN (triatlon - plavání-kolo-běh), Dětský BĚHEJ VALACHY (závod v terénním běhu).

Cílem Dětské DATART VALACHY TOUR je umožnit všem dětem bez rozdílu výkonnosti seznámit se s možností sportovat, být aktivní, hýbat se, získat soutěživého ducha, naučit se pravidlům fair play, naučit se respektovat ostatní, zažít pocit závodníka. Dětská VALACHY TOUR není určena jen pro aktivně sportující děti ze sportovních oddílů. Cílem organizátorů je dělat akce pro děti, ne pro nezdravě ambiciózní rodiče či trenéry, kteří chtějí vyhrát za každou cenu. 

Tratě jsou pro děti přívětivé, hlavním kritériem je bezpečnost. Jsou naplánovány tak, aby je dokončilo každé dítě ve své věkové kategorii. Nejlepší děti v jednotlivých kategoriích budou odměněny diplomem, pokud bude v možnostech organizátorů, tak i medailemi a drobnými cenami. Po skončení posledního závodu budou vyhlášeny celkové výsledky Dětské VALACHY TOUR.

Kategorie Dětské DATART VALACHY TOUR

 • Kategorie do 4 let - bez vyhlašování vítězů
 • Kategorie do 6 let - bez vyhlašování vítězů
 • Kategorie do 8 let
 • Kategorie do 10 let
 • Kategorie do 12 let
 • Kategorie do 15 let

Věkové rozdělení pro ročník 2023

 • Kategorie do 4 let  - ročník narození 2019 a mladší
 • Kategorie do 6 let - ročník narození 2018-2017
 • Kategorie do 8 let - ročník narození 2016-2015
 • Kategorie do 10 let - ročník narození 2014-2013
 • Kategorie do 12 let - ročník narození 2012-2011
 • Kategorie do 15 let - ročník narození 2010-2008

Pro zařazení do kategorie vždy rozhoduje rok narození dítěte. Výjimky nejsou možné. Apelujeme, aby rodiče uvedli správné datum narození. Za případné chyby nenese odpovědnost pořadatel. Špatné zařazení do kategorie znamená diskvalifikaci dítěte a neuvedení ve výsledkové listině.

Bodování Dětské DATART VALACHY TOUR

Každý závod bude vyhodnocen podle jednotlivých věkových kategorií a podle pořadí se dětem přidělují body do celkového hodnocení seriálu. Tedy i vyhlášení celkových výsledků celého seriálu probíhá podle věkových kategorií. Kromě dvou nejmladších kategorií do 4 a do 6 let. U nejmladších dětí se neurčuje pořadí dětí v cíli, ani se nevyhlašují děti na stupních vítězů.

Bodování do celkového hodnocení seriálu

 • 1. závodník v cíli - získává maximum vypsaných bodů
 • Závodníci na 2. - 15. místě - získávají vždy o 2% méně z maxima vypsaných bodů
 • Závodníci na 16. – posledním místě – získávají vždy o bod méně

Na konci sezóny vyhlásíme

 • Nejlepší tři závodník v Dětské DATART VALACHY TOUR v každé věkové kategorii, kromě u dvou nejmladších kategorií do 4 a do 6 let 
 • Podmínkou převzetí ceny je osobní účast při vyhlášení na posledním závodu seriálu

Bodování týmů u dětských závodů

Aktivní účastníci Dětské VALACHY TOUR mají možnost se zapojit do soutěže týmů. Stačí dát dohromady vícečlenný tým a zúčastnit se soutěže týmů. Pokud má dítě vyplněnou položku tým, počítají se jeho body získané v závodě do týmu.

Sčítají se body pěti nejlépe umístěných dětí z týmu bez rozdílu pohlaví či věku ve všech pěti závodech DATART VALACHY TOUR. Po každém závodu bude zafixován počet bodů daného týmu. Pokud dítě změní tým během roku, tak si nemůže odnést body z minulého závodu do nového týmu. V dalším závodu bude přinášet body už novému týmu.

Na závěr DATART VALACHY TOUR budou na webu valachytour.cz vyhlášeny tři nejlepší týmy. Týmy nevyhlašujeme při závěrečném ceremoniálu. Vítězné týmy získají hodnotné ceny od partnerů.

Body v jednotlivých závodech

NOČNÍ STOPA VALACHY

 • 1000 bodů

BIKE VALACHY

 • 1000 bodů

VALACHY MAN

 • 1500 bodů

BĚHEJ VALACHY

 • 1000 bodů

Do celkového hodnocení seriálu se počítají nejlepší 4 bodové výsledky ze 4 závodů.

Zásady pro Dětskou DATART VALACHY TOUR

 • Všichni účastníci, jejich doprovod i organizátoři se chovají zodpovědně, ohleduplně a v souladu s dobrými mravy a v duchu fair play.
 • Za děti zodpovídají rodiče. Každý rodič či zákonný zástupce při registraci na závod podepíše prohlášení, že dítě je zdravotně způsobilé k účasti na akci, že dítě startuje na zodpovědnost rodičů a že rodiče si jsou vědomi nebezpečí při účasti dítěte v závodu.
 • Při závodě VALACHY MAN bude depo uzavřeno vždy v čase startu závodu, případně v čase startu prvního závodníka. Všechny úpravy na svém stanovišti v depu si musí závodník i za pomoci doprovodu provést do tohoto momentu.
 • Na trati se nesmí zbytečně pohybovat nikdo kromě registrovaných závodníků a organizátorů.
 • Občerstvení mohou podávat pouze organizátoři na předem stanovených občerstvovacích stanicích.
 • Podmínkou účasti v cyklistickém závodě, případně v cyklistické části závodu, je cyklistická helma. Bez cyklistické helmy nebude umožněna účast v závodu. 
 • Každý účastník závodu musí mít startovní číslo.