COVID-19: Podmínky a pravidla účastníků BIKE VALACHY 2021

8. 6. 2021 - Prosíme všechny účastníky BIKE VALACHY 2021, aby se chovali zodpovědně. Děti, dospělí závodníci, návštěvníci i pořadatelé by měli dodržovat 2m rozestupy (pokud se nejedná o rodinné příslušníky), v případě, že rozestupy nebudete moci dodržet, prosím, mějte nasazen respirátor či nanoroušku. Níže uvedená nařízení vychází z aktuálního Mimořádného patření vlády ČR.


Podmínky účasti na závodu

Všichni závodníci včetně dětských účastníků od 6 let se při prezenci do závodu musí prokázat jedním z následujících informací:

  1. maximálně 7 dní starým certifikovaným PCR testem s negativním výsledkem (prokážete se vytištěným potvrzením nebo SMS zprávou v mobilu). 
  2. maximálně 72 hodin starým certifikovaným antigenním testem (prokážete se vytištěným potvrzením z laboratoře, ze školy nebo od zaměstnavatele na papíře, v mailu nebo SMS zprávou v mobilu).
  3. dokladem o provedeném očkování proti nemoci COVID-19 (od aplikace první dávky uplynulo min. 22 dní, v případě jednodávkové vakcíny 14 dní (prokážete se kartičkou s datem aplikace nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví v tištěné formě nebo na displeji telefonu).
  4. potvrzením, že od prodělání nemoci COVID-19 uplynulo méně než 180 dnů (počítá se od prvního doloženého pozitivního testu (vytištěno nebo SMS zpráva v mobilu)
  5. vyplněním čestného prohlášení - ke stažení ZDE  (nutno vytisknout a přinést si s sebou)


Jak to bude vypadat na prezenci u závodu?

Prezence na závod bude připravena před hotelem Galik ve stanu. Počítejte, prosím, s tím, že prezence do závodu bude trvat déle (nechoďte proto na poslední chvíli, ale přijďte s dostatečným předstihem!) Mějte u sebe připravený dokument a bez vyzvání ho předložte. 

K prezenci přistupujte jednotlivě, dodržujte rozestupy a použijte respirátor. Po prezenci stan co nejdříve opusťte.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ.