Přineste prohlášení COVID 19 na prezenci VALACHY TOUR

23. 8. 2020 - Každý účastník závodů seriálu VALACHY TOUR 2020 musí přinést na prezenci ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID 19. Toto prohlášení musí přinést i rodiče dětí přihlášených do dětských závodů. Bez vyplněného prohlášení nebude závodníkovi vydáno startovní číslo.

Prosíme vytiskněte si ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ COVID 19  a přineste ho vyplněné na prezenci.

Jedná se o jedno z opatření proti šíření nemoci koronaviru způsobujícím nemoc COVID 19. Mezi další opatření na místě závodu jde zejména o dodržování hygieny, mytí rukou, dodržujte rozestupy, používání desinfekce.

Zároveň apelujeme na účastníky závodu, a to jak na závodníky tak na diváky, aby se akce zúčastnili pouze pokud se cítí zdraví. To je základní předpoklad pro úspěšné zorganizování akce.

Na základě doporučení Ministerstva zdravotnictví připomínáme jaké jsou osoby s rizikovými faktory a jaké jsou rizikové faktory:

1. Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.

2. Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.

3. Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.

4. Porucha imunitního systému, např. a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.), b) při protinádorové léčbě, c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně

5. Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2 ).

6. Farmakologicky léčený diabetes mellitus.

7. Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).

8. Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Do rizikové skupiny patří osoba, která naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ní žije ve společné domácnosti.

PROHLÁŠENÍ KE STAŽENÍ ZDE a nebo zde https://valachytour.cz/upload/documents/prohlaseni-zavodnika.pdf